Alyda van Berckelgasthuis

stichtingsdatum: 4 november 1536

Nabij de grote Hekel 'in de Ramen' stond het gasthuis, dat Aleyd van den Broeck, weduwe van Jan van Berckel, bij haar testament van 4 november 1536 en de daarbij behorende addities van 11 november 1537 en 14 april 1539 had gesticht voor vijf arme vrouwen. Het schijnt, dat het gasthuis reeds eerder feitelijk functioneerde. In een procedure voor de raad van Brabant van 1531 met betrekking tot geestelijke beden over de jaren 1523 en 1528 treedt namelijk ook het Van-Berckelsgasthuis als partij op.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Geschiedenis
1855 Het vrouwen gasthuis genaamd Aleida van Berkelsgasthuis, voormaals gelegen bij de drie hekelen (aan de grote Hekel); sedert jaren bestaat dit gasthuis niet meer en is daarom slechts een fonds over, waaruit tegemoetkomingen in geld aan behoeftigen verleend worden.
Bron: Verslag van den toestand der gemeente 's Hertogenbosch over 1855 (1855) 55
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 366-367

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 526

n: vermelding in een voetnoot