Aert Koytsgasthuis

stichtingsdatum: 21 juni 1393
locatie: Hinthamerstraat

Dit gasthuis werd door Aart Koyt of Keyt (beide schrijfwijzen komen voor) bij zijn testament van 21 juni 1393 gesticht ten behoeve van dertien arme vrouwen.
Van Sasse van Ysselt zegt, dat het gasthuis gelegen was in de Hinthamerstraat achter de 'Drie swarte Mollen' en dat het ook te bereiken was door het straatje 'Achter het Schaapshoofd'. Het lag volgens hem tegenover het huis de Valk.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Artikelen
1980

D.A. Sy-A-Foek, J.A.M. Hoekx, J.P.M. Buiks

Inventaris van het archief van het Loyers- of Kuystensgasthuis, 14e-20e eeuw
Gemeentearchief | 's-Hertogenbosch 1980 1981
 
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 529

n: vermelding in een voetnoot