Aert Heymsgasthuis

stichtingsdatum: 1372
locatie: Vughterdijk

Het Heymsgasthuis, dat op de Vughterdijk gestaan heeft achter de St. Corneliskapel. Bij de belegering der stad is het verwoest. Het werd daarna herbouwd in Vught.
Volgens Van Oudenhoven zou het in 1372 gesticht zijn voor vier mannen.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Sasse van Ysselt

De St Corneliskapel on het Heymsgasthuis

293
Noten
1.Dr. Meindersma t.a.p. blz. 390.
2.Van Heurn Historie II p. 48.
3.Schepenreg. van den Bosch n 444 fol. 334 en vlgd.
4.Over hetgeen J. en A. Mosmans in hun werk Oude Namen van huizen en straten te den Bosch over de standplaats dezer kapel tegen mijne bewering aanvoeren, zie men hun supplement op dat werk p. IV.
5.Zijn eigenlijke naam zal Zyberts geweest zijn.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 293-320
Artikelen
2012

Petra Dircks

Vier oude mannen in een huisje
Brabants Dagblad, donderdag 26 januari 2012 | B10
 
2023

Jan Sanders

Een pauselijke bul : De Sint-Corneliskapel in 's-Hertogenbosch en de gasthuizen van Aert Heym
Schatten van Vught : Tijdschrift van de stichting Erfgoed Vught 6 nr. 1 (2023) 15-26
 
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 355

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 528

n: vermelding in een voetnoot