Aert Berwoutgasthuis

stichtingsdatum: 1478

Dit gasthuis werd op 1 januari 1478 gesticht door Arnoldus Berwout en zijn echtgenote Heilweg, dochter van Danil Roesmont. Het was bestemd voor zes arme mannen van zestig jaar of ouder. Om het gasthuis te kunnen oprichten stelden zij hun huis, erf en hof, gelegen nabij de St. Joriskapel, ter beschikking. Door de verkoop van het huis zouden de executeurs van het testament een koopsom verkrijgen, waarmede zij een ander huis en erf van geringere prijs en waarde konden kopen om dit tot gasthuis te bestemmen.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 354

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 526

n: vermelding in een voetnoot