Adam van Mierdegasthuizen

opgericht: 1366

Adam van Mierde, deken van het in 1366 door zijn toedoen opgerichte kapittel van de St.-Janskerk, is de stichter van twee gasthuizen, een voor mannen en een voor vrouwen. Hij riep deze instellingen in het leven bij zijn testament van 17 maart 1403. Tot gebouw van het mannengasthuis bestemde hij met instemming van zijn schoonzoon Johan de Groot van Herlaer en zijn dochter Hille zijn woning, die gelegen was op de plaats 'Boerde' buiten de stadsmuren. Dit was nabij de Molensteeg of Molenpoort achter de Weversplaats en de St.-Barbarakapel.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Vermelding

Schepenprotocol Schijndel 1605-1612

Heer Adams gasthuijs binnen den Bossche ...
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1970

Teuneke van Woerden

De Adam van Mierdensgasthuizen (doctoraal scriptie)
(s.l. ca 1970)
 
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Stadsrekeningen
1501 Kapittel 17.
Het schijnt alzoo, dat in dien tijd bij den Boertsche molen, ter plaatse waar thans die fabrieken staan, het Adam van Mierdens-Gasthuis stond ...
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 60
 
1517 Kapittel 5, 6, 7 en 8.
Verkochte erf- en lijfrenten om uit de opbrengst andere renten ten laste der stad af te doen en om daaruit stads vestingwerken te herstellen, te versterken en uit te breiden, alsmede tot schadeloosstelling voor daartoe ingenomen huizen en erven op het Hinthamereinde en bij Adam van Mierdens gasthuis.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 333
 
1541 Kapittel 25.
Het convent van Bazeldonk op last van stads regering afgebroken.
Idem het mannen gasthuis van Adam van Mierden.
Het mannen gasthuis van Adam van Mierden met meer andere huizen achter St. Barbara's kapel afgebroken, tot het daarstellen van eene vestingmuur en toren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 583-584
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 37, 56, 61, 62, 73, 74

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 20, 94

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 351-352, 363

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 225, 226, 295, 326

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 529-530

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 34, 319n

n: vermelding in een voetnoot