afb. A.F.A.M. Wetzer, 28 maart 2008

Mattheus Willemssz.

20 maart 1572

Bloys van Treslong Prins

Mattheus Willemssz.

294
P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Noord-Brabant 2dln (Utrecht 1924) I 294
Goossens

Leestafel

373
Th. Goossens, 'Leestafel' in: Bossche Bijdragen I (1918) 373
Noordbrabants Museum

Grafzerk van pastoor Matheus Willemssz.

Noordbrabants Museum (inv.nr. 08095)
Sasse van Ysselt

Het tweede Groot Ziekengasthuis

280
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) 280
Afbeeldingen

28 maart 2008

28 maart 2008

28 maart 2008
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Ebeling, Verslag betreffende het archief en het museum van 's-Hertogenbosch over het jaar 1916 () 11

n: vermelding in een voetnoot