afb.

Martina Simons Tielemans

? - 1553

Bloys van Treslong Prins

Martina

Van de zerken, welke destijds in deze in 1483 gebouwde en in 1911 afgebroken kapel lagen, bevinden er zich zes op de binnenplaats van het stadhuis te 's-Hertogenbosch.
Wapen: drie kronen, 2 en 1.
Hier leet begrave Martina de Symons Belmans van ... r was sterf ao 1553 den XV Septembr.
P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Noord-Brabant 2dln (Utrecht 1924) I 294
Noordbrabants Museum

Grafzerk van Martina Simons Tielemans

Steen, breedte 59 cm, diepte 79 cm
Grafzerk van Martina (overleden 15 deptember 1553) dochter van Simons Tielemans, met wapen met drie kronen in 1-2 plaatsing en opschift.
Noordbrabants Museum (inv.nr. 08098)
Sasse van Ysselt

Het tweede Groot Ziekengasthuis

280
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) 280
Afbeeldingen