afb.

Margriet

? - 1556

Bloys van Treslong Prins

Margriet

Van de zerken, welke destijds in deze in 1483 gebouwde en in 1911 afgebroken kapel lagen, bevinden er zich zes op de binnenplaats van het stadhuis te 's-Hertogenbosch.
Margriet moeder vä de Sieckhuys sterf ao 1556 22 february.
P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Noord-Brabant 2dln (Utrecht 1924) I 294
Noordbrabants Museum

Grafzerk van Margriet, moeder van het gasthuis

Steen, breedte 34 cm, diepte 50 cm
Grafzerk van Margriet, moeder van den Sieckhuys († 22 februari 1556). Zij was wellicht directrice of hoofd der nonnen van het ziekenhuis? Op de steen een opschrift.
Noordbrabants Museum (inv.nr. 08099)
Sasse van Ysselt

Het tweede Groot Ziekengasthuis

280
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) 280