afb. A.F.A.M. Wetzer, 28 maart 2008

Mechtelt van Haren

† 7 april 1566

Bloys van Treslong Prins

Mechtelt van Haren

Van de zerken, welke destijds in deze in 1483 gebouwde en in 1911 afgebroken kapel lagen, bevinden er zich zes op de binnenplaats van het stadhuis te 's-Hertogenbosch.
Wapen in ruitvorm, gedeeld:

I. een naar links gewende en klimmende gekroonde leeuw;
II. een ster (6), vergezeld van drie rozen, 2 en 1.

Hier leget begven Jonkfrouwe Mecht[elt van Har]en dochtere Jans van Haren storff ao XVc LXVI op psalmsödach.
P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Noord-Brabant 2dln (Utrecht 1924) I 293
Noordbrabants Museum

Grafzerk van Mechtelt van Haren

Steen, breedte 101 cm, diepte 178 cm
Grafzerk van Mechtelt van Haren, overleden 7 april 1566, met wapen en opschrift.
Noordbrabants Museum (inv.nr. 08096)
Sasse van Ysselt

Het tweede Groot Ziekengasthuis

280
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) 280