afb.

Henrick van der Cloot

? - 6 november 1575

Goossens

Leestafel

373
Th. Goossens, 'Leestafel' in: Bossche Bijdragen I (1918) 373
Noordbrabants Museum

Grafzerk van Hendrick van der Cloot

Noordbrabants Museum (inv.nr. 08097)
Sasse van Ysselt

Het tweede Groot Ziekengasthuis

280
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) 280
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Ebeling, Verslag betreffende het archief en het museum van 's-Hertogenbosch over het jaar 1916 () 11

n: vermelding in een voetnoot