afb.

Grafzerken Gasthuiskerk

Algemeen

Sasse van Ysselt

Het tweede Groot Ziekengasthuis

280
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) 280
Afbeeldingen

28 maart 2008

28 maart 2008

28 maart 2008

28 maart 2008
Artikelen
1922

Vincent Cleerdin

's-Hertogenbosch door Vincent Cleerdin
Gemeentebestuur en Ver. 's-Hertogenbosch belang 1929 (1922) 75
 
1931

Redactie

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst
s.n. ('s Gravenhage 1931) 171
 
Geschiedenis
1911 Bij de afbraak van de kerk in 1911 kwamen eenige grafzerken te voorschijn, die lagen onder de houten vloer, welke er in zal zijn gelegd, toen zij tot ziekenzaal werd bestemd.
Bron: De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
 
1916 Correspondentie directeur gemeente werken met archivaris Ebeling over het plaatsen van de oude stukken grafzerken van het terrein bij het Grootziekengasthuis naar de binnenplaats achter het Raadhuis, waar ze zijn opgesteld en gemetseld tegen de westelijke buitenmuur.
Bron: Archief Gem. Werken. Correspondentie (serie A) 1916, nr. 306