Vrijmetselarij

Artikelen
1952

B. de Roy van Zuidewijn

Oprichting van de loge der vrij metselaars genaamd 'De Edelmoedigheid' te 's-Hertogenbosch 1776
De Brabantse Leeuw 4 (1952) 65-68
 
2012

‘Lang leve de lol-man’ is hier niet op z’n plek

Het brengt allerlei soorten mensen bij elkaar, vrijmetselarij. Van leraar tot medicus, om maar wat te noemen.
Den Bosch krijgt er zo’n tweede ‘mannenclubje’ bij.
Tom de Louw | Brabants Dagblad woensdag 15 augustus 2012 | 28-29
 
2015

Stad krijgt loge voor vrouwen

De Bossche Jacomijn Hendrickx wil de eerste vrijmetselaarsloge voor vrouwen in Nederland opzetten.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad woensdag 21 januari 2015 | 29
 
2023

Ed van Sprundel

Vrijmetselaars in 's-Hertogenbosch : De Bossche Loge De Edelmoedigheid in en na WO II
Bossche Kringen 5 (2023) 17-24
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ch. C.V. Verreyt, 'Aanteekeningen betreffende de vrijmetselaarsloges in Noordbrabant' in: Taxandria (1922) 275-288

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 143, 263

n: vermelding in een voetnoot