afb.

Vincentiusvereniging

opgericht: 1847

De Vincentiusverening is ontstaan in 1833, in Parijs. Het was een roerige tijd waarin vooral de zwakkeren het moesten ontgelden. Studenten aan de Sorbonne in Parijs debateerden over kerk, geloof en maatschappij. Zij zagen dat met praten alleen de wereld niet kon worden verbeterd.
Onder de indruk van de grote ellende gingen zij aan de slag. Zij bezochten in armoede verkerende gezinnen, gingen op bezoek bij hulpbehoevende zieken en bejaarden. Zij hiepen waar nodig.
De initiatiefnemer was de 20-jarige student Frédéric Ozanam. Hij en zijn medestudenten raakten geïnspireerd door het werk van de priester Vincentius á Paulo (1581-1660) voor de armen.
Samen met zes medestudenten legde hij de grondslag voor de Vincentiusvereniging. Binnen 10 jaar had de Vincentiusvereniging voet aan de grond in Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Ierland en België.
 • In 1847 is de Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch opgericht.
 • De Vincentiusvereniging is uitgegroeid tot een wereldwijde solidariteitsbeweging in 135 landen met ongeveer één miljoen leden en vrijwilligers.
 • Nationaal is er de Vincentiusvereniging Nederland, waar alle plaatselijke verenigingen bij zijn aangesloten.
 • Dat zijn er ongeveer 90; de vereniging in 's-Hertogenbosch is één van de grotere en is één van de meest actieve.
www.vincentiusdenbosch.nl
Bosch allerlei

Vincentiusvereniging: 180 jaar betrokken charitas

door Ed Hupkens

16
17
18
19
Bronnen
J.M.A. Bakermans, Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch. Honderdvijftig jaar, 's-Hertogenbosch 1999.
Gerrit Verbeek, Het ontstaan van de Bossche Vincentiusvereniging, Bossche Bladen 1999, 102-103.
Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912, Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland XI, Tilburg 1968.
Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding. Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965, Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland XII, Tilburg 1968.
KringNieuws 6 (2013) 16-19
Oprichtingen

St. Vincentiusvereniging

 • Confrèrie van St. Jan, 1847
 • Confrèrie van St. Pieter, 1847
 • Confrèrie van St. Cathrien, 1847
 • Confrèrie van St. Jacob, 1847
 • Confrèrie van St. Leonardus, 1907
 • Confrèrie van St. Lambertus, 1913
 • Confrèrie van St. Antonius, 1923
 • Confrèrie van St. Aloysius, 1924
 • Confrèrie van St. Antonius en Barbara, 1929
 • Confrèrie van H. Sacrament, 1935
 • Herdenking van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo te 's-Hertogenbosch : 1847 - 23 mei - 1947
  Artikelen
  1999

  Gerrit Verbeek

  Het ontstaan van de Bossche Vincentiusvereniging
  Bossche Bladen 3 (1999) 102-103
  2010

  Robèrt van Lith

  Vincentius mikt op 100.000 boeken
  Brabants Dagblad donderdag 23 december 2010
   
  2013

  Ed Hupkens

  Vincentiusvereniging: 180 jaar betrokken caritas
  KringNieuws 6 (2013) 16-19
   
  2014

  Ed Hupkens

  Boekenbeurs Bossche Vincentiusvereniging 40 jaar
  KringNieuws 1 (2014) 18-20
   
  2014

  Boekcrisis gaat aan Vincentius voorbij

  De crisis in de boekhandel gaat aan de Vincentius Boekenbeurs voorbij.
  Mieske van Eck | Brabants Dagblad woensdag 15 januari 2014 | 26-27
   
  2014

  ‘Vincentius wilde ons niet achter kloostertralies, maar in het leven’

  Zuster Lucia staat elk jaar op de Boekenbeurs van Vincentius in Den Bosch. Een leven in dienst van anderen. Negentig jaar is ze nu, maar nog niet te stuiten.
  Mieske van Eck | Brabants Dagblad maandag 20 januari 2014 | 10
   
  Boeken
  1999

  drs. J.M.A. Bakermans

  Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch - Honderdvijftig jaar
  Vincentiusvereniging ('s-Hertogenbosch 1999)
   
  Afbeeldingen
  • V.A. van Rijckevorsel
  • J.Th. Roderkercken
  • J.S. Smal
  • J.A. de Kort
  • R. Heymans
  • C.Th. Houtman
  Literatuur en bronnenpublicaties

  Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 54

  Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 208-210, 213, 234, 249, 330, 334, 349, 350, 388

  Th.H. Wouters, Van bedeling naar verheffing (1968) 196-227

  n: vermelding in een voetnoot