afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 7 september 1933

Kermis

Gezien in noordelijke richting. Overzicht vanaf de toren van het stadhuis van de Markt tijdens de opbouw van de kermis
Stadsarchief (0009661)
Verhalen en legenden I

Kermissen en toneelspelers

door Henny Molhuysen

 
Brabants Dagblad donderdag 17 augustus 1989
Verhalen en legenden II

Monsieur Cherpion

door Henny Molhuysen

 
Brabants Dagblad donderdag 19 november 1992
Artikelen
1968

Kees Spierings

't Is kermis in Den Bosch
Brabants Dagblad vrijdag 23 augustus 1968 | 2
 
1989

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Kermissen en toneelspelers
Brabants Dagblad donderdag 17 augustus 1989 (foto)
 
1992

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Monsieur Cherpion
Brabants Dagblad donderdag 19 november 1992 (foto)
 
2020

Botsauto’s, paling en sombere pony’s

Het Meisje Zonder Hoofd trok vroeger volle bak. Maar wie loopt uit voor de Binnenstad Zonder Kermis? Corona dwarsboomt het volksvermaak, ook al staan er bij de Brabanthallen ruim dertig attracties. Stadschroniqueur Eric Alink haalt herinneringen op aan de kermis van 1964.
Eric Alink | Brabants Dagblad woensdag 26 augustus 2020 | Regio 2-3
 
Boeken
1995

Henk Bruggeman

200 jaar kermis in 's-Hertogenbosch 1760-1960
Henk Bruggeman | 's-Hertogenbosch kermiszondag 1995
 
1995

Henk Bruggeman

50 jaar na dato. De Bossche kermis van 1945
Henk Bruggeman | 's-Hertogenbosch kermis 1995
 
2004

Henk Bruggeman

Kermis in 's-Hertogenbosch. De opbouw van de attracties in de jaren 1804, 1904 en 2004
Henk Bruggeman | 's-Hertogenbosch 2004
 
Stadsrekeningen
1608 Kapittel 6.
Aan onderscheidene Magistraten, Burgemeesters van steden en andere Officieren van omliggende plaatsen, ter gelegenheid van het bestand, ter Bossche kermis, tot het onderhouden van goede nabuurschap, wijn geschonken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1608-1609. Deel 2, blz 1183
 
1608 Kapittel 18.
• Muzijkanten van buiten gekomen, maken gedurende kermis onder de dienst, muzijk in de kerken.
• Wachters in de kerken gedurende de kermis, om toe te zien dat daarin geen schandalen plaats hebben.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1608-1609. Deel 2, blz 1187
 
1609 Kapittel 19.
Muziekanten van Antwerpen, Oirschot en elders, tijdens de kermis te 's Hertogenbosch.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1609-1610. Deel 2, blz 1193
 
1611 Kapittel 18.
Stichtige komedie door de Jesuiten ter gelegenheid van de kermis gegeven.
Stads Rekeningen van het jaar 1611-1612. Deel 2, blz 1205
 
1616 Kapittel 20.
• Toelaag voor sieraad in de omgang met Bossche kermis.
• De Stal van Bethleem op Bossche kermis gespeeld.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1616-1617. Deel 2, blz 1236
 
1617 Kapittel 21.
Komedianten spelen gedurende Bossche kermis in het huis den Moriaan.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1617-1618. Deel 2, blz 1246
 
1619 Kapittel 21.
De kleedermaker Jan Hendriks speelt den stal van Bethleem, ter gelegenheid van de kermis.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1619-1620. Deel 2, blz 1264
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 204, 258

Aug. Sassen, 'De beide jaarmarkten en de kermis te 's-Hertogenbosch in den Franschen tijd 1810-1813' in: Taxandria (1909) 10-13

n: vermelding in een voetnoot