's-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging

opgericht: woensdag 8 oktober 1930

Archief
Prinssen

's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars1

14
15
Noten
1.In 1968 wijzigde de naam van de 'Vereeniging' in 's-Hertogenbossche Filatelistenvereniging. Het verslag van de oprichting en het eerste jaar van de Vereeniging werd afgedrukt in Postzegelkunde en Postwezen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de tachtig-jarige invoering van de Nederlandsche postzegels en het tien-jarig bestaan van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 1852-1922-1932
Hertogpost 2010 (2010) 14-15
Artikelen
2010

Redactie

Nationaal postzegelevenement 'Hertogpost 2010'
Bossche Omroep zondag 20 juni 2010
 
2015

Net kleine schilderijen

Bossche Filatelistenvereniging bestaat 85 jaar en viert dat dit weekeinde met een evenement in de Maaspoort: Hertogpost.
Jarry Popelier | Brabants Dagblad donderdag 19 maart 2015 | 25
 
Boeken
2005

F.S.J.G. Hermse e.a.

Jubileumboek : 75 jaar : 's-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging : 1930 - 2005
Drukkerij Elka b.v. | 's-Hertogenbosch 2005 | ISBN 90-9019-899-7