afb. A.C. Verhees, ca 1935

Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen

opgericht: 8 maart 1837

Voorgevel van de tot museum van het provinciaal genootschap ingerichte voormalige kerk van Sint Jacob. Links daarvan gedeelte van "Reinier van Arkel"
Stadsarchief (0003067)
Artikelen
?

Redactie

Uniek handschrift voor Provinciaal Genootschap. Noordnederlandse kijk op Brabant
Krantenknipsel 26 mei ? (sepiatekening)
 
1841

Redactie

Catalogus der bibliotheek van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Braband
H. Palier ('s-Hertogenbosch 1841)
 
1850

Redactie

Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant 1
Palier en Zoon ('s-Hertogenbosch 1850)
 
1855

C.R. Hermans

Vluchtig overzicht der verzamelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in noordbrabant, ten dienste der leden van het Xde landhuishoudkundig congres, te houden den 19-23 junij 1855, te 's Hertogenbosch
Palier en Zoon ('s-Hertogenbosch 1855)
 
1860

Redactie

Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant 2
Muller ('s-Hertogenbosch 1860)
 
1860

C.R. Hermans

Catalogus der Noord- en Zuid-Nederlandsche munten, en der historie- en andere penningen van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant
Muller ('s-Hertogenbosch 1860)
 
1875

P.J. van der Does de Bije

Analytische catalogus der oorkonden met opgave der handschriften berustende in de boekerij van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant . Opgemaakt
Muller ('s-Hertogenbosch 1875)
 
1879

Redactie

Catalogus der boekerij van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Eerste en tweede gedeelte
Muller ('s Hertogenbosch 1879)
 
1885

Redactie

Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant 3
Muller ('s-Hertogenbosch 1885)
 
1890

Redactie

Catalogus der boekerij van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Derde gedeelte
Muller ('s Hertogenbosch 1890) 530-732
 
1890

Redactie

Catalogus der boekerij van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Vierde gedeelte
Muller ('s Hertogenbosch 1890) 733-965
 
1893

Redactie

Catalogus der boekerij van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Eerste supplement
Muller ('s Hertogenbosch 1893)
 
1896

Redactie

Alphabetische catalogus op de vier deelen en 1e supplement van den catalogus der boekerij van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen te 's-Hertogenbosch
Berger & Mosmans ('s-Hertogenbosch 1896)
 
1900

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften berustende in de boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
P. Stokvis ('s-Hertogenbosch 1900)
 
1900

Redactie

Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant 4
Stokvis & Zoon ('s-Hertogenbosch 1900) -11
 
1907

Redactie

Catalogus der boekerij van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Tweede supplement
Bevattende tevens een lijst van corrigenda en addenda op de vorige deelen van den catalogus
Lutkie & Cranenburg ('s Hertogenbosch 1907)
 
1917

J.H. Holwerda, J.P.W.A. Smit

Catalogus der archeologische verzameling van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Lutkie & Cranenburg ('s-Hertogenbosch 1917)
 
1926

Redactie

Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant 5
Zuid-Nederlandsche drukkerij ('s-Hertogenbosch 1926) -14
 
1927

Karel Azijnman

Provinciaal Genootschap Museum en Bibliotheek
Welkom vreemdeling 135 (1927) 4
 
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, opgericht te 's-Hertogenbosch 8 maart 1837, ter gelegenheid van zijn honderd jarig bestaan
Taxandria 44 (1937)
 
1937

Redactie

Catalogus van werken over Noord-Brabant. Aanwezig in de boekerij van het Provinciaal Genootschap van K. en W. in Noord-Brabant
Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1937)
 
1937

J. Cunen

Dr. C.R. Hermans
s.n. (Oss 1937)
 
1945

Redactie

"Oude meesters op doorreis". Tentoonstelling in het museum van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen. 21 october - 11 november 1945. Schilderijen uit het bezit van het Rijksmuseum te Amsterdam, het Mauritshuis te ís Gravenhage en het Frans-Halsmuseum te Haarlem, die tijdens den oorlog in den St. Pietersberg bewaard werden
Zuid-Ned. Drukkerij ('s-Hertogenbosch 1945)
 
1947

Redactie

Het Provinciaal Genootschap en de bestudering van de Brabantse geschiedenis
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1947)
 
1950

Redactie

Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant 6
Zuid-Nederlandsche drukkerij ('s-Hertogenbosch 1950) -14
 
1954

Redactie

Brabantica
Bibliotheek van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1954)
 
1958

Redactie

Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant 7
Zuid-Nederlandsche drukkerij ('s-Hertogenbosch 1958) -16
 
1958

F.J.M. van de Ven

Dr. C.R. Hermans. Leven en werk van de pionier van de Noordbrabantse geschiedschrijving in de 19e eeuw
Brabantia 7 (1958) 184-206, 210-234, 268
 
1962

F.J.M. van de Ven

125 jaar Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1962
Historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Varia historica brabantica 1 ('s-Hertogenbosch 1962) 13-46
 
1964

W.H. AriŽns

Toespraak van mr. W.H. AriŽns, voorzitter van het Provinciaal Genootschap, ter opening van de jaarvergadering op 6 juni 1964 in 's-Hertogenbosch
Brabantia 13 (1964) 147-149
 
1968

L.J.M. van de Laar

Subsidiewezen moet van de grond af herkaveld worden
Cultuurpolitiek. Een verkenning door Paul Beugels
s.n. (s.l. 1968) 21-22
 
1975

Redactie

Verder overleg over samenwerking met openbare bibliotheek van Den Bosch. Genootschapsbibliotheek naar de Hinthamerstraat
Brabants Dagblad maandag 24 februari 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Bibliotheek van Genootschap naar Huize Leonardus. Enorme verzameling Brabantica komt dichter bij publiek
Bossche Omroep woensdag 26 februari 1975
 
1975

Redactie

Statenleden willen informatie over kostenstijgingen. Genootschap blijft een probleem
Brabants Dagblad zaterdag 26 april 1975
 
1975

Redactie

B. en W. bereid subsidieregeling aan te passen. Genootschapsbibliotheek ook in 'Leonardushuis'
Brabants Dagblad donderdag 19 juni 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Bibliotheek gaat verhuizen
Het Gewest donderdag 16 oktober 1975
 
1976

Redactie

In Den Bosch: Samenwerking bibliotheken
Brabants Dagblad vrijdag 9 januari 1976
 
1976

Noud Verhoeven

Bibliotheek en Prentenkabinet in zijvleugel Leonardushuis ()
Stadsblad donderdag 22 januari 1976
 
1976

Bert van Polen

Bibliotheek Provinciaal Genootschap in 't nieuw
Brabants Dagblad 24 januari 1976 (foto)
 
1976

Redactie

Veel activiteiten op stapel op cultureel terrein. Actieplan Provinciaal Genootschap
Brabants Dagblad dinsdag 13 april 1976
 
1977

Chr. Kuyer, E. Vos-Nijdam, A.C.M. Kappelhof, G.C.M. van Dijck, M. van der Heijden-Bruning, P.J. van der Heijden

Cursus bronnen voor de regionale en lokale geschiedenis. Mogelijkheden en problemen
Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1977)
 
1977

Han Jonkers

Unieke tentoonstelling van Provinciaal Genootschap. Het 'geleerde' Den Bosch
Brabants Dagblad dinsdag 22 november 1977 (tekening)
 
1978

Chr. A.M. Kuyer, C. Koeman

Inventaris van kaarten aanwezig in de topografisch-historische atlas van de bibliotheek van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Bibliotheek van het Provinciaal genootschap ('s-Hertogenbosch 1978-1980)
 
1978

Redactie

Meer subsidie voor Prov. Genootschap
Krantenknipsel zaterdag 16 december 1978
 
1979

Redactie

Brabantica 1955-1977. Catalogus van publicaties betreffende (noord-)Brabant, aanwezig in de bibliotheek van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Bibliotheek van het Provinciaal genootschap ('s-Hertogenbosch 1979)
 
1979

Redactie

Vrolijke expositie in Den Bosch. 'Zoete lieve tremmetje'
Krantenknipsel zaterdag 28 april 1979 (tekening)
 
1980

Redactie

Informatiegids
Bibliotheek en prentenkabinet van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1980)
 
1986

G. van Dijck

Automatisering en de Genootschapsbibiliotheek. Cultuurpolitiek en techniek
Brabantia 3 (1986) 14-15
 
1987

W.M.J. Krijbolder

C.R. Hermans (1805-1869) en de oprichting van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Katholieke Universiteit (Nijmegen 1987)
 
1987

F.J.M. van de Ven

150 jaar Noordbrabants Genootschap. 1837-1987. Lustrumprogrammaboekje september-oktober-november-december 1987
Het Noordbrabants Genootschap ('s-Hertogenbosch 1987)
 
1988

Natasja van Beurden

'Een Bosch en enigszins deftig instituut'. Het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant 1925-1959
Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen 1988)
 
1989

W.M.J. Krijbolder

C.R. Hermans en het Provinciaal Genootschap in Noord-Brabant, 1830-1840
Stichting Brabantse regionale geschiedbeoefening etc.
Noordbrabants historisch jaarboek 6 ('s-Hertogenbosch 1989) 79-104
 
1990

J.D.J. van Oss, J.G.M.M. Rosendaal

Noordbrabants verleden als nationaal erfgoed. Geschiedbeoefening en beeldvorming in het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1886
Stichting Brabantse regionale geschiedbeoefening etc.
Noordbrabants historisch jaarboek 7 ('s-Hertogenbosch 1990) 9-47
 
1992

Carleen Baarda, Jos. M.M. Hermans

Brabantse handschriften. Gerrit van Orden (1774-1854) en zijn schenking van handschriften aan het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Tilburg University Press (Tilburg 1992)
 
1994

Jeroen M.M. van de Ven

Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek
Peeters (Leuven 1994)
 
1997

A.W.F.M. van de Sande

De Historische Sectie van het Provinciaal Genootschap. Schets van een kwart eeuw pionierswerk, 1960-1985
Stichting Brabantse Regionale Geschiedschrijving, cop. 1997
Noordbrabants historisch jaarboek 13 ('s-Hertogenbosch 1996) 8-37
 
1998

Jan Pos

Mr. van Coothstraat (voorheen Het Middegaalspad). mr. Petrus Franciscus van Cooth
Van Vehchele tot Veghel 58 (1998) 3-9
 
2007

Joke van Oudheusden

'Wat nu genootschap?'
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1837-2007
Brabant Cultureel (november 2007) 66-67 (foto)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 58, 93, 273, 367, 399, 401, 424, 425, 433; II. 52, 58, 93, 112, 273, 367, 385, 399, 401, 424, 425, 433; III. 52, 322, 345, 347, 354, 355, 358, 359, 363, 364

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 235, 259, 260

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 18, 208

A. van Sasse van Ysselt, 'Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1838-1937' in: Taxandria (1937) 57-80

n: vermelding in een voetnoot