afb. Dorus Hermsen

Oud 's-Hertogenbosch 9-23 juni 1909

Artikelen
1986

Van der Does de Willeboissingel

In 1909 is Van der Does de Willbois 25 jaar eerste burger van Den Bosch. Groots wordt dit feest gevierd gedurende twee weken op de Parade, waar een geheel 16e-eeuws Den Bosch verscheen. Iedere dag verscheen er een aparte 'nieuwstijdinghe' waarin de belangstellenden op de activiteiten van die dag werden gewezen. Terrasjes waren er ruim voldoende, er werd toneel gespeeld, terwijl belangstellenden de 'grouwelcamere' konden bekijken, waarin de stedelijke folterwerktuigen -uit vroeger tijd- tentoongesteld waren. Er verscheen zelf een aparte postzegel/sluitzegel met het portret van de burgemeester.
Bij gelegenheid van dit feest werd de burgemeester een buste van hemzelf aangeboden, die een plaatsje kreeg in het stadhuis. Tevens werden de straatnamen 'Kloostersingel' en 'Westersingel' veranderd in Van der Does de Willeboissingel.
Henny Molhuysen | Brabants Dagblad donderdag 10 juli 1986
 
2021

Wim Hagemans

Bossche Kringen 5 (2021)
 
Afbeeldingen
  • 12 juni 1909
  • 12 juni 1909