Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV)

Onderscheiding(en)

Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV)

  • Sociale penning 's-Hertogenbosch, 1981
Artikelen
2013

‘We zijn kinderen van Bekkers’ : Welzijnszorg, hoedster van katholiek sociaal erfgoed

Op 1 oktober 1981 heffen de kaderleden van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) en het ‘sociaal-democratische’ Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) zichzelf op. Beide vakcentrales gaan op in de nieuwe Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Vervolgens verkopen de katholieke vakbondsleden in ’s-Hertogenbosch hun gebouw. Ze richten de stichting Welzijnszorg op, die van de opbrengst sociale initiatieven moet steunen.
Bossche Bladen 1 (2013) 2-10
Literatuur en bronnenpublicaties

Frans van Gaal, De Mensch is tot werken geschapen (2006) 101-127

n: vermelding in een voetnoot