Joden

Artikelen
2007

Bart Wallet

Brabants IsraŽl. De regionale identiteit van Joden in Noord-Brabant van de zeventiende tot de twintigste eeuw
Brabants Heem 4 (2007) 129-143
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Alph. G.J. Mosmans, 'Varia betreffende de Joodsche gemeente te 's-hertogenbosch' in: Taxandria (1940) 41-47, 77-86

A. van Sasse van Ysselt, 'De standplaats van de Joden op de Bossche jaarmarkten in vroegere eeuwen' in: Taxandria (1925) 135-136

n: vermelding in een voetnoot