afb.

De Blokken

stichtingsakte: 1480

Stichtingsakte van het blok van de Kerkstraat en Verwerstraat, 6 november 1480. Enige 'goede mannen', dat wil zeggen notabelen, verschijnen voor de notaris en vragen hem op schrift te stellen, dat zij een fonds hebben gesticht om de armen uit de buurt te ondersteunen.
Armenzorg in Den Bosch
Verhalen en legenden

Van d'n blok trekken...

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 21 januari 1988
Artikelen
1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Van dn blok trekken...
Brabants Dagblad donderdag 21 januari 1988 (foto)
 
1923

H. v. Rooy

Fundatiebrieven van de voormalige blokken van de Kerkstraat en Vughterstraat te 's-Hertogenbosch
Taxandria 30 (1923) 241-249
 
Boeken
1988

Ton Kappelhof

Armenzorg in Den Bosch. De Negen Blokken 1350-1810
Matrijs | Utrecht 1988
 
Stadsrekeningen
1527 Kapittel 72.
In den nieuwen blok of wijk van het Hinthamereinde zoo als in de andere wijken, waagmeesters benoemd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 451
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 24, 30, 149, 227, 281, 283, 285, 290

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 87

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 43, 57, 77, 78, 145

Henry van Rooy, 'Fundatiebrieven van de voormalige blokken van de Kerkstraat en Vughterstraat te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1923) 241-249

n: vermelding in een voetnoot