afb.

Bossche loterijen

Trekking van de Hollandsche Loterij te Den Haag, 1696
Legaat van de heer J.G. de Groot Jamin, Amsterdam

Artikelen
2019

Wendy Govaers

"Niets doet mij meer verlangen, als met dees kleine vis een grote te vangen" : Bossche loterijen in de 16e eeuw (deel I)
Bossche Kringen 6 (2019) 32-37
 
2021

Wendy Govaers

"Velen rennen maar slechts één ontvangt de prijs" : Bossche loterijen in de 16e eeuw (deel II)
Bossche Kringen 2 (2021) 19-26
 
2021

Wendy Govaers

Gokkende vrouwen in laatmiddeleeuws 's-Hertogenbosch? : De vrouwelijke deelname aan de stadsloterij van 1506
Silva 2 (2021) 17-30
Boeken
2003

G.C.M. van Dijck

De Bossche Loterij : 1562-1564
Le Meix | Sermoyer 2003