Bosch Belang

Artikelen
2013

Frans van Gaal

Negentig jaar Bosch Belang : 'Wij zijn jongens van Jan Boezeroen!'
Bossche Bladen 4 (2013) 114-122
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 213, 244, 253

n: vermelding in een voetnoot