afb. 1684

Stadsgezicht

vervaardiger: Martinus Vaeck
afmetingen:
orientatie:
techniek: aquarel
collectie: particulier bezit

Alhoewel de belangrijkheid van de stad in de 17e eeuw sterk was afgenomen toonde de stad nog steeds in haar rijkdom aan oude voorname gebouwen de glorie van weleer. Op de tekening zijn de bekenste gebouwen in fantasieopstelling geplaatst.
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 33

n: vermelding in een voetnoot