afb. 19 januari 1585

Mislukte aanslag op 's-Hertogenbosch, 1585

vervaardiger: Braun en Hogenberg
afmetingen:
orientatie:
techniek: gravure
uit: W. Baudartius, Polemographia Auraico-Belgica, Michiel Colijn, Amsterdam 1621-1622, dl. II, p. 41

Het Brabants Historisch Informatie Centrum
BHIC 343-001215
Rijksmuseum
Rijksmuseum RP-P-OB-79.966
Literatuur en bronnenpublicaties

Frans Hogenberg : broadsheets, dl. Text, p. 123, cat.nr. B209-II

Frederik Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen : beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten, 4 delen, F. Muller, Amsterdam 1863-1882, dl. I (jaren 100 tot 1702), p. 51 (nr. 413/258); p. 109 (nr. 901)

Kroniek van de opstand in de Lage Landen 1555-1609 : actuele oorlogsverslaggeving uit de zestiende eeuw met 228 gravures van Frans Hogenberg, Karel Kinds, dl. II, p. 64-65

P.Th.J. Kuijer, ''s-Hertogenbosch in de staatkundige verwikkelingen de zestiende en zeventiende eeuw tot 1629' in: Bossche Bouwstenen I (1978) 76

P.Th.J. Kuijer, 's-Hertogenbosch stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629 (2000) 524

Ernest Verhees & Aart Vos, Historische atlas van 's-Hertogenbosch (2005) 17

n: vermelding in een voetnoot