afb. 1672

Plattegrond van de stad door Hubert Jaillot

vervaardiger: Hubert Jaillot
afmetingen:
orientatie: oosten boven
techniek: gravure, gekleurd
uitgever:

Op deze kaart van de stad in het derde kwart van de 17e eeuw is de stad te zien met alle versterkingen, met uitzondering van de forten. Op de kaart zijn de voornaamste gebouwen, het stratenplan en de loop van de Binnendieze weergegeven. Merk op dat de meeste oude stadspoorten en zelfs de stadsmuren nog aanwezig zijn. Linksonder is het Fort Prins Willem en Maria, beter bekend onder de naam Citadel, aangegeven. Dit fort werd in het midden van de 17e eeuw aangelegd. Het was niet bedoeld als verdedigingswerk maar gebouwd met de bedoeling om de stad onder controle te houden. Om die reden en om reden dat de stad veel rooms-katholieken herbergde werd het fort ook wel 'Papenbril' genoemd.
Literatuur en bronnenpublicaties

Ernest Verhees & Aart Vos, Historische atlas van 's-Hertogenbosch (2005) 30

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 41

n: vermelding in een voetnoot