afb. 1613-1615

's-Hertogenbosch belegerd door Maurits, 1601

vervaardiger: Simon Frisius
afmetingen: 13.4 x 16.3 cm
orientatie:
techniek: etsen
uit: W. Baudartius, Polemographia Auraico-Belgica, Michiel Colijn, Amsterdam 1621-1622, dl. II, p. 277.

Rijksmuseum
Rijksmuseum RP-P-OB-80.601
Vergelijkbare kaarten
  • 1613-1622
Literatuur en bronnenpublicaties

Simon Frisius, dl. II, p. 11, 39 (afb.), cat.nr. 302

Frederik Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen : beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten, 4 delen, F. Muller, Amsterdam 1863-1882, dl. I (jaren 100 tot 1702), p. 143, nr. 1171.

n: vermelding in een voetnoot