afb. 1822

Bokhoven : Sectie A

vervaardiger: H. Bijnen
afmetingen:
orientatie:
techniek:

Plattegrond van het dorp Bokhoven volgens het 'Minuutplan', de allereerste kadastrale opname Anno 1822:
Alle toenmalige bebouwing is aangegeven. Deze stond langs de voormalige Maasdijk en zijn uitlopers, met uitzondering van de boerderij aan de westkant die op een terp lag. De niveauverschillen zijn heden ten dage nog goed te zien. De hoge kwaliteit van deze zeldzame grafiek blijkt uit de leesbaarheid van het handschrift.
De volgende aanduidingen zijn te ontcijferen:
  • De Veersteeg langs de School, die toegang gaf tot De Maas Rivier
  • De Overvaart (is later doorgestreept)
  • De Kerk met zijn Pastorij
  • De Groene Steeg De Schaapsdreef De Vergerendsche Steeg en het Staart Dijkje
Meertens Instituut