Onderscheidingen

Algemeen

Oeteldonks Buukske

Onderscheidingen

Rob van de Laar, Oeteldonks Buukske (1990)
Literatuur en bronnenpublicaties

Rob van de Laar, Oeteldonks Buukske (1990)

Annie Tempels - Kriste, Carnaval vanuit een andere invalshoek (2005) 75-79

n: vermelding in een voetnoot