Zwengel- of Zwijmelbrug

vermelding: 1457
locatie: De Doode Stroom (Hinthamerstraat)

Lang vr de Zuid-Willemsvaart gegraven werd, lag er al een brug die de Hinthamerstraat met het tegenwoordige Hinthamereinde verbond. Toen liep daar een Dieze-arm. Die brug heette de Zwijmel- of Zwengelbrug. Oorspronkelijk was zij van hout maar in 1447 heeft men haar vervangen door een stenen brug.
Straat in Straat uit
Mosmans
83
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 83
Artikelen
1996

Peter Verhagen

In 1571 werd op last van het stadsbestuur de Binnendieze onder een aantal gemeentebruggen schoongemaakt.
's-Hertogenbosch waterstad (1996) 46
 
Stadsrekeningen
1571 Kapittel 21.
De Swengelbrug.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 863