afb.

Wilhelminabrug

De Dommel (Stationsweg - Visstraat)

De eerste Stationsbrug dateert van 1875. Inmiddels zijn we aan onze derde Stationsbrug toe, officieel 'Wilhelminabrug'. De tweede werd bij de bevrijding in 1944 verwoest. Een van de intact gebleven beelden van Hildo Krop uit 1923, waarmee de brug was verfraaid, voorstellende Maximiliaan van Oostenrijk, kreeg een plaatsje aan het begin van de Jacob van Maerlantstraat. Enkele afbeeldingen van waterdieren werden geplaatst in de nabijheid van het monument van Henri Bakker.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
Beeldhouwkunst

ReliŽfs op de pilonen van de Wilhelminabrug

64
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 64
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Stationsbrug
RB 27-01-1897
1942
Stationsbrug
RB 23-02-1942
1944
Wilhelminabrug
B 31-10-1944. GB 1944 no 29.
Cultuurhistorische inventarisatie

Wilhelminabrug

door Bram Steketee

97
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 97
Van Gaal en Verhagen
75
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 75
Verdwenen stadsbeelden

Al ruim honderd jaar stadsbruggen over de Dommel

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 13 november 1997
Vestingwandelingen

Wilhelminabrug

W-kroontje
Josť van de Ven-Grevers
Artikelen
1923

Redactie

De Wilhelminabrug te 's-Hertogenbosch
Ons Nederland 7 (1923/1924) 107-108
 
1978

J. v.d. Elshout

De geschiedenis van een brug ...
De Bossche bink (1978) 2-9
 
1983

Henny Molhuysen

Oe gotte kŤk daor : Beeldhouwwerk Wilhelminabrug
Brabants Dagblad donderdag 28 juli 1983 (foto)
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Al ruim honderd jaar stadsbruggen over de Dommel
Brabants dagblad donderdag 13 november 1997 (foto)
 
2000

Bram Steketee

Wilhelminabrug
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 97
 
2017

Geert Donkers

Kunst : Beeld en brug
Bossche Kringen 6 (2017) 22-23
 
Dossiers
36718

Bruggen (1920-1933)

Bouw Wilhelminabrug (Stationsbrug) en beschrijving van biografien van Hertog Hendrik van Brabant, Maximiliaan I, Sonnius en Jeroen Bosch door Ebeling in verband met eventuele plaatsing van hun beeltenis op de nieuwe brug.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
48951

Bruggen Dienst Gemeentewerken (1951-1954)

Herstel Wilhelminabrug: vergoeding oorlogsschade, kredietaanvrage en goedkeuring, verlichting.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Geschiedenis
1954 In 1954 kwam de nieuwe Wilhelminabrug gereed. Speciale aandacht verdient het beeldhouwwerk van Frans van der Burgt op de twee pilaren, waarin hij fragmenten uit de Bossche stadsgeschiedenis vertoont. Zo kunt u aan de noordzijde de volgende jaartallen ontdekken:
1185
Stichting van de stad 's-Hertogenbosch.
1228
De Minderbroeders komen in de stad.
1318
Het reglement van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap wordt goedgekeurd.
1380
Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw wordt (terug) gevonden in de Sint Jan.
1406
Hertog Antonie houdt zijn Blijde Inkomste in de stad.
1423
De Broeders van het Gemene Leven vestigen zich hier.
1463
Een grote stadsbrand treft 's-Hertogenbosch.
1484
Keizer Maximiliaan houdt in de Sint Jan het 14e Kapittel van de Ridders van het Gulden Vlies.
1559
's-Hertogenbosch wordt bisschopstad; bisschop Sonnius vestigt er zich.
1566
De Beeldenstorm teistert gedurende enkele dagen de Hertogstad.
1629
Frederik Hendrik verovert 's-Hertogenbosch.
1741
De stad 's-Hertogenbosch start (uit eigen middelen) de aanleg van een stenen weg naar Luik.
1798
De Bataafse Republiek. Noord Brabant is geen Gerealiteitsland meer.
1810
Napoleon bezoekt 's-Hertogenbosch. Hij geeft de St. Jan- en de Catharinakerk aan de katholieken terug.
1879
Voor de laatste maal wordt de stad getroffen door een grote watersnood.
1944
Geallieerden bevrijden de stad.
 
Kunstafbeeldingen

Wilhelminabrug, rechts de Visstraat, 1929

Herman Moerkerk (1879-1949)
(Tekening 12 x 21 cm)
Stadsarchief (0001042)
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... De brug blijft genaamd: Stationsbrug ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 44
 
Afbeeldingen
  • ca 1915
  • ca 1930
  • 30 oktober 1944
  • 15 september 2007
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 205

n: vermelding in een voetnoot