afb. 12 oktober 1932

Vughterbrug

De Dommel (Wilhelminaplein - Vughterweg)

Links op de achtergrond de Oversingel in de wijk Lombok. In ca 1882 gebouwd en in 1928 gesloopt.
Stadsarchief (0000397)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Vuchterbrug
RB 27-01-1897
Cultuurhistorische inventarisatie

Vughterbrug

door Bram Steketee

99
100
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 99-100
Afbeeldingen

1946

7 juni 2008

7 juni 2008

7 juni 2008
Artikelen
2000

Bram Steketee

Vughterbrug
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 99
 
2012

Domien van der Meijden

Vughterbrug is bijna klaar
Brabants Dagblad vrijdag 24 augustus 2012 | 27
 
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... De brug over de Dommel in den weg naar Vucht, te noemen: Vuchterbrug ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 42
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 92, 232

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 161, 165

n: vermelding in een voetnoot