Visbrug

vermelding: 13561
Vughterstroom (Visstraat)

Lag over de Vughterstroom van de Binnendieze tussen de Lepelstraat en de Brede Haven, nu een overkluizing.
Noten
1.A.C.M. Kappelhof 1980, deel I nr. 398 p.56.
Stadsrekeningen
1521 Kapittel 74.
Namensche hardsteen voor de vischbrug en aan den put gebruikt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 376
 
1525 Kapittel 18.
Gedenkstenen geplaatst aan drie bruggen in de stad, waarop den tijd der daarstelling was uitgehouwen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 416
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 217

n: vermelding in een voetnoot