afb. J. v.d. V., 1962

Tolbrug

vermelding: 1292
locatie: Marktstroom (Marktstraat)

Een laatste blik op de Tolbrug, gelegen tussen Marktstraat en Tolbrugstraat, op deze situatie staat nu de Rabobank.
Boschboom Bladeren 37 (1989) 13
Artikelen
1996

T. Kappelhof

De Tolbrug - welke tol?
's-Hertogenbosch 4 (1996) 146-147
Stadsrekeningen
1513 Kapittel 20.
Een huis afgebroken voor het maken van een nieuwe straat naar de Tolbrug.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 290
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 15, 40, 62

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 137

n: vermelding in een voetnoot