afb. J.A.M. Roelands, ca 1970

Spooronderdoorgang

Vlijmenseweg traject 's-Hertogenbosch-Eindhoven

De weg gezien vanaf de dijk langs het Drongelens Kanaal met locomotief op het spoorwegviaduct. Op de achtergrond het PNEM-gebouw aan het Willemsplein.
Stadsarchief (0046966)
Cultuurhistorische inventarisatie

Viaduct in de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Eindhoven over de Vlijmenseweg

door Bram Steketee

35
36
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 35-36
Artikelen
2000

Bram Steketee

Viaduct in de spoorlijn 's-Hertogenbosch - Eindhoven over de Vlijmenseweg.
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 35-36