afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 25 september 1935

Orthenbrug

Zuid-Willemsvaart (Jan Heinsstraat - Citadellaan)

Een grote verkeersdrukte op de te smalle Orthenbrug over de Zuid-Willemsvaart gezien in de richting van de Citadellaan. Links zijn de gebouwen van de Citadelkazerne te zien. Bij de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog in oktober 1944 werd deze brug door de Duitsers opgeblazen. Na de oorlog kwam er eerst een baileybrug te liggen en later werd er een bredere ophaalbrug gebouwd. Deze opname is op 25 september 1935 in opdracht van rijkswaterstaat gamaakt.
Stadsarchief (0021147)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1881
Orthenbrug
RB 31-05-1881
1890
Ortenbrug
Kaart Jos van Hagens ca 1890
Cultuurhistorische inventarisatie

Orthenbrug

door Bram Steketee

98
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 99
Afbeeldingen

27 februari 2008
     
Artikelen
2000

Bram Steketee

Orthenbrug
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 99
 
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: de brug aan de Esplanade ... Orthenbrug ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156