Mortelbrug

vermelding: 1571

Is nu een overkluizing van de Binnendieze in de Mortel.
Artikelen
1996

Peter Verhagen

In 1571 werd op last van het stadsbestuur de Binnendieze onder een aantal gemeentebruggen schoongemaakt.
's-Hertogenbosch waterstad (1996) 47
 
Stadsrekeningen
1571 Kapittel 21.
De brug in de Mortel.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 863