Molenbrug

vermelding: 1334
locatie: De Vughterstroom (Vughterstraat)

Een brandluik bij de Vughterstraat 101 en een gedenksteen in de gevel van Vughterstraat 103 zijn de enige aanwijzingen dat de Vughterstroom de Vughterstraat hier haaks passeert. De annalen verhalen al van een brug op deze plaats in 1334. Het is echter aannemelijk dat op deze plaats al bij de stichting van de stad rond 1185 een brug lag; de Vughterstraat is de belangrijkste toegangsweg naar het Zuiden.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 123
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Molen Brug
Platte Grond der stad 's-Hertogenbosch ca 1830
Mosmans
81
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 81
Sasse van Ysselt

De Molenbrug en hare omgeving

292
293
294
295
Noten
1.Dit is het huls thans genummerd Vughterstraat 95.
2.Zijne weduwe en kinderen bezaten dit huis reeds in 1624.
3.Zijne eerste vrouw was Mechteld van Meerwijk, van wie hij had eene dochter Anna Lucia van Kessel (Reg. n 530 f. 109 vso) en zijne tweede vrouw Aleida van Breugel, dochter van Geerling en Maria van der Linden.
4.Dit is thans genummerd Vughterstraat 101.
5.Genoemde Joris van Kessel had 24 December 1712 de huizen de Witte Zwaan en de Witte Haan getransporteerd aan zijne dochter Anna Lucia van Kessel (Reg. n 530 f. 109 vso). Ten laste zijner erven werden deze beide huizen 28 November 1727 (Reg. n 554 f. 103 en 104) gerechtelijk verkocht aan Wilhelmus Hofmans, bierbrouwer te den Bosch.
6.Deze Franchoys of Frans Loeff was de zoon van den op blz. 144 genoemden Dierck Henrickszn Loeff.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 292-295
Artikelen
1996

Peter Verhagen

In 1571 werd op last van het stadsbestuur de Binnendieze onder een aantal gemeentebruggen schoongemaakt.
's-Hertogenbosch waterstad (1996) 46
 
1998

Peter Verhagen

De Groote Stroom van de Waterpoort tot de Oude Dieze. De Molenbrug.
De Binnendieze van 's-Hertogenbosch (1998) 178
 
Geschiedenis
1984 Het herstel van de ingestorte Molenbrug.
Bron: De Binnendieze van 's-Hertogenbosch (1998) 178
 
Stadsrekeningen
1496 Kapittel 8.
De stad verkoopt het molenhuis bij de molenbrug aan Jonker Dirck de Borchgreve.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 23
 
1571 Kapittel 21.
De Molenbrug.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 863