afb.

Moerputtenbrug

Moerputten

De monumentale Moerputtenbrug bij 's-Hertogenbosch begint een tweede leven als wandelbrug. De brug uit de 19e eeuw was een spoorbrug, maar daar kwam lang geleden een einde aan. Even leek het erop dat de brug zou worden gesloopt. Dankzij de inzet van bestuurders en burgers ging dat niet door en werd de Moerputtenbrug gerenoveerd.
Op 25 oktober wordt de brug officieel geopend door mevrouw Hanja Maij-Weggen, commissaris van de koningin in Noord-Brabant. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van de Moerputtenburg.
Brabants Dagblad vrijdag 13 oktober 2006
Cultuurhistorische inventarisatie

Spoorbrug door de Moerputten

door Bram Steketee

29
30
31
32
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 29-30
Rijksmonument

Moerputtenbrug

Inleiding

Circa 600 meter lange doorlaatbare spoorbrug, in de jaren 1882-1885 gebouwd als onderdeel van de Langstraatspoorweg door het Bossche Inundatieveld, nu natuurgebied De Moerputten.

Omschrijving

De geklonken, ijzeren vakwerk-spoorbrug rust op 37 massief gemetselde bakstenen en hardstenen pijlers, heeft twee dito landhoofden en bestaat uit 36 identieke secties van 16.20 meter lengte. Ofschoon de constructie vanouds de mogelijkheid voor dubbelspoor biedt, is slechts een spoor uitgevoerd.

Waardering

De brug heeft historisch-waterstaatkundige en spoorweg-historische zeldzaamheid en betekenis als een van de langste regionale doorlaat- spoorbruggen in ons land.
De brug bezit bouwhistorische en industrieel- archeologische waarden als vitaal onderdeel van de voormalige Langstraatspoorweg die, aangelegd in de periode 1875-1890, in 1972 buiten bedrijf werd gesteld.
Historisch-geografische betekenis alsmede belevings- en herinneringswaarden liggen besloten in het landschappelijk duidelijk herkenbare, want verhoogd gelegen beloop van de oude spoorbaan waarin als relict van een verdwenen vitale oost- westverbinding met sociale, infrastructurele en industriele implicaties de spoorbrug een zeldzame uitdrukking vormt van een belangwekkende periode uit de geschiedenis.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Video
Fly Cam
Artikelen
?

Bertine Jongerius en Boudewijn de Bont

Moerputtenbrug 's-Hertogenbosch wacht op vervolg proefrestauratie
Monumenten 11 (z.j.) 6-9
 
1989

Redactie

Spoorbrug over de Moerputten
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 11
 
1989

H. Hoestra

De vijf bruggen van de Langstraatlijn
Heemschut 9/10 (1989) 22-23
 
1990

Jan Verboord, S. Bergé

De brug over de Moerputten. 'n beknopt stukje historisch overzicht
Federatie "Behoudt de Langstraatbruggen" (Helvoirt 1990)
 
1997

N.N.

De brug die in de polder ligt en bij 'Het Halve Zolenlijntje' behoort
KringNieuws 3 (1997) 14
 
2000

Bram Steketee

Spoorbrug bij de Moerputten
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 29-32
 
2003

Michiel S. Verweij

De aanstaande restauratie van de Moerputtenbrug (1882-1885), kunstwerk in de voormalige Langstraatspoorlijn
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 6 (2003) 225-234
2006

Petra Vogel

Monumentale spoorbrug begint aan tweede leven
Brabants Dagblad vrijdag 13 oktober 2006
 
2008

Redactie

Brug als inspiratiebron. Boek over Moerputtenbrug in woord en beeld
Stadsblad woensdag 20 februari 2008 (foto)
 
2009

Redactie

Brug in Moerputten gaat dicht tot eind '10
Pijlers historische brug in Bosch natuurgebied worden gerestaureerd.
Brabants Dagblad woensdag 4 maart 2009
 
2009

Robèrt van Lith

Moerputtenbrug schuift vijf meter op
Brabants Dagblad maandag 16 maart 2009
 
2009

Marjan Vonk

De Moerputten, een natte natuurparel
KringNieuws 3 (2009) 10-11
 
2009

Robèrt van Lith

Moerputtenbrug schuift op, werk op schema
Brabants Dagblad dinsdag 24 november 2009
 
2011

Dominique van der Geld

De helm mag nu af, Moerputtenbrug is klaar
Brabants Dagblad dinsdag 18 januari 2011
 
2011

Redactie

Van Vollenhoven naar Moerputtenbrug
Brabants Dagblad zaterdag 7 mei 2011
 
2011

Fraai wandelpad op oude spoorwegtracé

Na de restauratie van Moerputten- en Venkantbrug in de voormalige Langstraatspoorlijn is een drie kilometer lang gevarieerd wandelpad ontstaan.
Frans van Halder | Brabants Dagblad dinsdag 17 mei 2011
 
2011

Lof voor 'redders' van spoorbruggen

• Prof. Pieter van Vollenhoven 'opent' gerestaureerde Moerputtenbrug en Venkantbrug.
• Initiatiefnemers voor behoud bruggen in 1987 krijgen veel lof toegezwaaid.
• Presentatie nieuw boek over geschiedenis Halvezolenlijntje.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad donderdag 19 mei 2011
 
2011

Paul Roovers

Moerputtenbrug doelwit vandalen
Brabants Dagblad zaterdag 22 oktober 2011
 
Raadsbesluiten
2004

Restauratie Moerputtenbrug

Het college stelt de raad voor om voor de restauratie van de Moerputtenbrug een bedrag van € 453.780,- beschikbaar te stellen. Dat bedrag is reeds gereserveerd. De voorwaarde is dat door Staatsbosbeheer ook een plan wordt opgesteld voor het toegankelijk maken van het natuurgebied voor fietsers. Dit kan door middel van het aanleggen van een fietspad om de brug heen.
B&W Besluitenlijst 14 december 2004