Lombardsbrugje

vermelding: 1571
locatie: Bokhovenstraatje

Van uit de Haven liep eertijds een binnendiest onder het Bokhovenstraatje door. Waar de Smalle Havenkade over dit water heenstrekte, was het Lombardsbrugje, waarvan de naam verklaard wordt door de nabijheid van den stedelijken Lombard, die in 1632 afgebroken is.
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 81
Artikelen
1996

Peter Verhagen

In 1571 werd op last van het stadsbestuur de Binnendieze onder een aantal gemeentebruggen schoongemaakt.
's-Hertogenbosch waterstad (1996) 47
 
Stadsrekeningen
1571 Kapittel 21.
Het Lombarts bruggetje.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 863