afb. L.C.J.M. Zwijsen, 1938

Korenbrug

De Vughterstroom (Korenbrugstraat - Sint Jansstraat)

Gezien vanuit de Lepelstraat, bij de hoek Korenbrugstraat. Links gedeelte voor- en zijgevel Korenbrugstraat 16, voormalige brouwerij "De Drie Kronen" met naast de zijgevel de Vughter- of Postelstroom van de Binnendieze, waarin nog restant van watermolen. In het pand Molenstraat 4 is de firma Gebr. Liebregts, expediteurs en vrachtrijders gevestigd.
Stadsarchief (0002028)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1525
Corenbrugge
Stads Rekeningen van het jaar 1525-1526. Deel 1, blz 416
1830
De Koren Brug
Platte Grond der stad 's-Hertogenbosch ca 1830
1890
Korenbrug
Kaart Jos van Hagens ca 1890
Mosmans
78
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 78
Artikelen
2018

Wendy Govaers

Verbinding tussen verleden en toekomst : De restauratie van de Korenbrug
Bossche Kringen 3 (2018) 12-14
 
Geschiedenis
1284 In de oorkonden opgenomen in het archief van de Tafel van de H.Geest worden reeds in de 13e eeuw bruggen genoemd zoals de Korenbrug (1284).
Bron: 's-Hertogenbosch waterstad (1996) 29
 
1832 Op 27 november 1832 stortte deze brug in.
Bron: Tussen Sint Janspoort en Orthenpoort
 
Stadsrekeningen
1525 Kapittel 18.
Gedenkstenen geplaatst aan drie bruggen in de stad, waarop den tijd der daarstelling was uitgehouwen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 416
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 14, 141, 142, 172, 198

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 277

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 69

n: vermelding in een voetnoot