afb. Gerard Monté, 29 oktober 2004

Koningsbrug

vermelding: 1368
locatie: Kleine Vughterstroom (Keizerstraat)

Aan het eind van de Keizerstraat lag voorheen over de Dieze eene brug, welke die straat verbond met de Waterstraat. Deze brug heette aanvankelijk de Coninxbrugge, waarschijnlijk omdat in het huis tegenover de Dieze ten O. van het Hof van Zevenbergen stond, omstreeks de helft der 14e eeuw woonde een wapenkoning (rex amorum), zijnde een zekere Johannes van Steensel, wiens vrouw was domicella Volcwigis.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 43
Mosmans
80
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 80
Artikelen
2009

Redactie

'Herstel Coninxbrug begint in 2010'
Brabants Dagblad donderdag 9 april 2009
 
Raadsbesluiten
2004

Motie Bosch Belang en DE Stadspartij over openleggen Binnendieze en herstel Coninxbrug

In een brief aan de raadsleden gaat het college in op de motie van Bosch Belang en DE Stadspartij over het openleggen van de Binnendieze op het Anne Frankplein en herstel Coninxbrug.
B&W Besluitenlijst dinsdag 7 december 2004
 
2004

Beantwoording brief vereniging De Boschboom Coninxbrug

Het college beantwoordt de brief van de vereniging De Boschboom over de restauratie en herstelwerkzaamheden aan de Coninxbrug in de Keizerstraat.
B&W Besluitenlijst dinsdag 7 december 2004
 
2004

Beantwoording brief vereniging De Boschboom Coninxbrug

Het college beantwoordt de brief van de vereniging De Boschboom over de restauratie en herstelwerkzaamheden aan de Coninxbrug in de Keizerstraat.
B&W Besluitenlijst dinsdag 14 decemer 2004
 
2009 Initiatiefvoorstel herstel Coninxbrug en openleggen Binnendieze nabij de Keizerstraat.
B&W Besluitenlijst dinsdag 7 april 2009
 
2010

Zichtbaar maken Coninxbrug

Het college stelt de raad voor om te besluiten de Binnendieze op het Anne Frankplein niet open te leggen en de Coninxbrug in de Keizerstraat niet op korte termijn te reconstrueren of herstellen. Na een initiatiefvoorstel van enkele raadsfracties is onderzoek gedaan naar bovenstaande maatregelen. Hieruit blijkt dat er veel nadelen kleven aan het openleggen van de Binnendieze op het Anne Frankplein. Belangrijkste nadeel is het drukke verkeer. Als deze situatie verandert door de ontwikkeling van het Zuidwalkwartier, kan openlegging van de Binnendieze en herstel van de Coninxbrug verder worden onderzocht.
B&W besluitenlijst dinsdag 7 december 2010
 
2011

Wijziging dictum raadsvoorstel 'Zichtbaar maken Coninxbrug'

Het college stelt het gewijzigde raadsvoorstel 'Zichtbaar maken Coninxbrug' vast. Het voorstel wordt gewijzigd naar aanleiding van behandeling in de commissie ROB. Een meerderheid van de commissie vindt dat het uitstellen van het openleggen van de Binnendieze op het Anne Frankplein niet tot afstel mag leiden. De tekst van het voorstel wordt aangepast om onduidelijkheid hierover weg te nemen.
B&W Besluitenlijst dinsdag 18 januari 2011