afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 april 2004

Kalkbrug

De Groote Stroom (Handelskade - Smalle Haven)

Hier sluit de Groote Stroom aan op de Binnenhaven. Deze plaats werd 't Veerengat genoemd. Volgens de geschiedschrijver Van Oudenhoven was hier een sluis. Bij de restauratie van de brug in 1975 is hier echter geen spoor van gevonden. De Geertruisluis zou deze sluis in 1678 vervangen hebben. De Kalkbrug dankt haar naam aan de naastgelegen losplaats van kalk.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 118
Benaming

Namen

  • 1830. De Kalk Brug (Platte Grond der stad 's-Hertogenbosch ca 1830)
  • 1890. Kalkbrug (Kaart Jos van Hagens ca 1890)
Mosmans
83
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 83
Artikelen
1863

Redactie

Bestek en voorwaarden, wegens het vernieuwen van twee Bruggen, gelegen over de Binnen-Dieze nabij het Orteneinde en aan de uitmonding van de rivier in de Haven te 's-Hertogenbosch, bijgenaamd de Zevensteensche- en de Kalkbrug.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1863
 
Kunstafbeeldingen

Smalle Haven met gezicht op het Kalkbrugje, z.j.

vervaardiger: Herman Moerkerk (1879-1949)
techniek: onbekend
collectie: particulier

Stadsarchief (0009733)

Kalkbrugje, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: ets, 18 x 12 cm
collectie: De Laat, 's-Hertogenbosch

Hendrik de Laat (1979) 57
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 140, 141

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 64

n: vermelding in een voetnoot