afb.

Judasbrug

bouwjaar: 1522
locatie: De Groote Stroom (Papenhulst- Nachtegaalslaantje)

Komende van de Hekellaan zien wij, op deze foto van voor 1912, vanaf de Judasbrug het huis gelegen aan de Papenhulst (vroeger Wevershuls geheten), waar eens, omstreeks 1580, de arme Clarissen van het klooster Sint Elisabethdael te Boxtel hun intrek namen, omdat wegens de Tachtigjarige Oorlog hun verblijf aldaar onhoudbaar was geworden. Na een verblijf van ruim dertig jaar verlieten de nonnen het huis om weer terug te keren naar hun klooster in Boxtel. Nadien is het huis verschillende malen van eigenaar verwisseld. In 1914 is het pand afgebroken en bouwden op deze vrijgekomen gronden de Broeders van Barmhartigheid van Sint Joan de Deo hun ziekenhuis.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
Mosmans
80
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 80
Van Gaal en Verhagen
111
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 111
Artikelen
1996

Peter Verhagen

In 1571 werd op last van het stadsbestuur de Binnendieze onder een aantal gemeentebruggen schoongemaakt.
's-Hertogenbosch waterstad (1996) 47
 
1998

Peter Verhagen

De Groote Stroom van de Waterpoort tot de Oude Dieze. De Judasbrug
De Binnendieze van 's-Hertogenbosch (1998) 176
 
Stadsrekeningen
1525 Kapittel 18.
Gedenkstenen geplaatst aan drie bruggen in de stad, waarop den tijd der daarstelling was uitgehouwen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 416
 
1571 Kapittel 21.
De Judasbrug.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 863