afb. A.F.A.M. Wetzer, 22 augustus 2017

Ingelandsche brug

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1607
Engelantsche brugge
Stads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, blz 1180
1895
Ingelandsche brug
Atlas Historische Topografische Kaarten No 588 Rosmalen
Stadsrekeningen
1607 Kapittel 18.
Protest tegen hen die gehouden zijn de Ingelandsche brug te onderhouden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1180
 
1606 Kapittel 4.
Brief aan den Molenaar te Rosmalen om de Ingelantsche brug te doen maken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1168