afb.

Hinthamerbrug

Zuid-Willemsvaart (Hinthamerstraat - Hinthamereinde)

Op deze kaart van 1900 zien wij de oude ophaalbrug ober de Zuid-Willemsvaart bij het Hinthamereinde. In 1937 werd dit oude gele ophaalbrugje vervangen door een baskuulbrug.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1881
Hinthamerbrug
RB 31-05-1881
1890
Hinthamerbrug
Kaart Jos van Hagens ca 1890
Cultuurhistorische inventarisatie

Hinthamerbrug

door Bram Steketee

50
51
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 50-51
Afbeeldingen

28 maart 2008

22 augustus 2008
   
Artikelen
2000

Bram Steketee

Hinthamerbrug
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 50-51
 
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: de brug aan het Hinthamereinde ... Hinthamerbrug ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156