Hekelbrug

Zuidwal

Hier stroomt het bij de Vughterstuw opgestuwde Dommelwater via de Singelgracht en de Hekelsluis door de twee nog openstaande inlaatpoorten onder de Zuidwal de Binnendieze in. Oorspronkelijk bevonden zich hier drie inlaatpoorten die in een stadsrekening uit 1399 'de waterpoort aan de Volderstrap' werd genoemd. De meest westelijke inlaatpoort sloot men in 1846 af en verdween door demping uit het zicht. Beide inlaatpoorten zijn van oudere datum dan de Hekelsluis (1880) maar wel bij de bouw van de Hekelsluis hersteld, zoals o.a. het gemetselde gewelf van de oostelijke inlaat.
De Binnendieze van 's-Hertogenbosch (1998) 185
Artikelen
1998

Redactie

Groote hekel in restauratie; toestand onder brug deplorabel. 'Het stond hier echt op instorten'
Brabants Dagblad donderdag 15 oktober 1998 (foto)
 
2000

Redactie

De restauratie van de Hekelsluis en Hekelbrug door Koninklijke Van Drunen
Monumenten 10 (2000) 22
 
Stadsrekeningen
1573 Kapittel 10.
De brug genaamd de drie Hekelen op de oude Dieze te 's Hertogenbosch hersteld.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 890