afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 april 2004

Gasthuisbrug

bouwjaar: 1745
locatie: De Groote Stroom (Gasthuisstraat)

Ter herinnering aan de bouw van deze brug is ter plaatse in de zuidelijke walmuur van de Groote Stroom een gedenksteen ingemetseld met de volgende ingebeitelde inscriptie:

WILLEM SONE VERSVELT REGENT VAN HET GROOT GAST HUYS HEEFT
DEN 3 AUG. 1749 AEN DEESEN BOOG DEN EERSTEN STEEN GELEGD OUD
VIER JAAREN

's-Hertogenbosch waterstad (1996) 49
Artikelen
1998

Peter Verhagen

De Groote Stroom van de Waterpoort tot de Oude Dieze : 2. De Gasthuisbrug
De Binnendieze van 's-Hertogenbosch (1998) 166