afb. L.C.J.M. Zwijsen, 1941

Brug Uilenbrugstraatje

vermelding: 1430
locatie: Vughterstroom (Uilenburgstraatje - Uilenburg)

Links exterieur gedeelte noordelijke gevelwand, gezien vanaf de hoek Molenstraat/Uilenburg. Op de voorgrond brugje over de Vughter- of Postelstroom van de Binnendieze.
Stadarchief (0002972)
Rijksmonument
Geen beschrijving
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Stadsrekeningen
1566 Kapittel 24.
IJzeren traliewerk aan de brug op den Uilenborgh.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 770
 
1571 Kapittel 21.
De brug bij den Uilenborg.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 863