Brug op de Schapenmarkt

Verwersstroom

Artikelen
1996

Peter Verhagen

In 1571 werd op last van het stadsbestuur de Binnendieze onder een aantal gemeentebruggen schoongemaakt.
's-Hertogenbosch waterstad (1996) 47
 
Stadsrekeningen
1571 Kapittel 21.
De brug op de Schapenmarkt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 863