Brug buiten de Hinthamerpoort

Stadsrekeningen
1643 Kapittel 27.
Hameijgebint met kap, vleugels en deuren op de brug buiten de Hinthamerpoort.
Slaggebint met balans, valbrug en sieraden op de nieuwe brug buiten de Hinthamerpoort en corps de garde op die brug.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1430